Hỗ trợ về kỹ năng đặc định

TRAINING

Thông báo về việc bắt đầu hỗ trợ về kỹ năng đặc định

Từ tháng 4 năm 2019, chúng tôi sẽ bắt đầu hỗ trợ về ”kỹ năng đặc định” với tư cách cư trú mới được thiết lập. Chúng tôi có kế hoạch tiến hành hỗ trợ phù hợp và liên quan cho du học sinh với các công ty và cơ sở y tế,phúc lợi tiếp nhận đối với 14 ngành được chỉ định là kỹ năng đặc định. Về các câu hỏi thắc mắc, vui lòng sử dụng mẫu đơn câu hỏi theo yêu cầu trên trang web của chúng tôi dành cho các công ty, cơ sở y tế,phúc lợi cũng như du học sinh.

Lĩnh vực sản xuất đặc định đã được chỉ định trong kỹ năng đặc định:

Dưới đây là 14 ngành thuộc lĩnh vực sản xuất đặc định được chỉ định trong kỹ năng đặc định và số lượng dự kiến được nhận trong vòng 5 năm tới.

1Hộ lý60,000 người
2Vệ sinh tòa nhà37,000 người
3Ngành công nghiệp vật liệu 21,500 người
4Ngành chế tạo máy móc công nghiệp 5,250 người
5Các ngành liên quan đến điện và thông tin điện tử 4,700 người
6Ngành xây dựng40,000 người
7Ngành đóng tàu và hàng hải13,000 người
8Ngành bảo dưỡng ô tô7,000 người
9Ngành hàng không2,200 người
10Ngành lưu trú 22,000 người
11Nông nghiệp 36,500 người
12Ngư nghiệp9,000 người
13Ngành chế biến thực phẩm và đồ uống34,000 người
14Ngành dịch vụ ăn uống53,000 người

Câu hỏi về hỗ trợ kỹ năng đặc định