Đào tạo nhân viên y tế,phúc lợi.

TRAINING

Hỗ trợ toàn bộ cho việc đào tạo Hộ lý,
Điều dưỡng viên Việt Nam

Đào tạo Hộ lý,Điều dưỡng viên Việt Nam

Ở Nhật Bản, khoảng 30% là người cao tuổi và sẽ cần những nhân viên Hộ lý,Điều dưỡng viên trong nhiều năm tới.
Chúng tôi, RTM, sẽ tiến hành hỗ trợ đồng nhất từ việc nhập học – đi học cho nhân viên y tế,phúc lợi Việt Nam nhằm trở thành một Điều dưỡng viên,Hộ lý cho đến liên kết tìm việc làm cho nhân viên y tế,phúc lợi sau khi tốt nghiệp.

Miễn học phí đào tạo Điều dưỡng

Bằng cách sử dụng hệ thống hỗ trợ của RTM, bạn có thể được miễn học phí của trường đào tạo người chăm sóc và bạn cũng có thể tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực phúc lợi chăm sóc bằng cách làm việc bán thời gian tại cơ sở y tế, phúc lợi trong thời gian đi học.

Hỗ trợ việc làm tại các cơ sở chăm sóc dài hạn

Chúng tôi hỗ trợ việc làm trong các cơ sở chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi, nơi sinh viên làm việc bán thời gian khi đang theo học tại một trường đào tạo.
Do đó, việc giao tiếp tại cơ sở chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi và tiếp thu nội dung công việc có thể được thực hiện rất thuận lợi, học viên có thể làm việc sau đó mà không cần lo lắng.

Quy trình từ lúc học cho đến khi xin việc làm

Bước 01

Tốt nghiệp trường Nhật ngữ

Bước 02

Hỗ trợ nhập học vào trường đào tạo Hộ lý

Bước 03

Tích lũy kinh nghiệm bằng cách làm việc bán thời gian tại cơ sở y tế,phúc lợi trong khi đang học trường đào tạo Hộ lý、

Bước 04

Đạt được bằng cấp về ngành Hộ lý và nhận được một công việc tại một cơ sở y tế, phúc lợi.

Hỗ trợ tận tình của người phụ trách và thu được kết quả chắc chắn.