Khái quát về công ty

COMPANY

Lời chào hỏi

Chúng tôi, RTM, mang đến cho sinh viên quốc tế cảm giác an toàn trong quá trình học tập và cuộc sống, đồng thời cung cấp hỗ trợ đào tạo nhất quán cho việc làm và sau khi làm việc.

Chúng tôi đang làm việc với thế mạnh đặc biệt là kết hợp công việc với các cơ sở chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi ở tỉnh Fukui và việc làm. Đây không chỉ là về vấn đề việc làm mà sinh viên nước ngoài phải đối mặt tại Nhật Bản, mà còn nhằm xóa bỏ nỗi lo lắng khi bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi xa đất nước của họ và chăm sóc họ. Đây không chỉ là về vấn đề việc làm mà sinh viên nước ngoài phải đối mặt tại Nhật Bản, mà còn nhằm xóa bỏ nỗi lo lắng khi bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi xa đất nước của họ và chăm sóc họ. Chúng tôi tin rằng hệ thống này sẽ tạo ra một hình thức xã hội mới tốt đẹp hơn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tận dụng kinh nghiệm của mình để giới thiệu nguồn nhân lực có kỹ năng cụ thể.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực vì sự tiếp tục và phát triển của các công ty và cơ sở trong nước thông qua việc giới thiệu nguồn nhân lực nước ngoài, và chúng tôi mong muốn được tiếp tục hỗ trợ và hợp tác từ các bạn.

CEO Masayo Kobayashi

Khái quát về công ty

Tên công ty
công ty TNHH RTM
Địa điểm
2-114-38 Nittazuka, thành phố Fukui, tỉnh Fukui-38
Người đại diện
Masayo Kobayashi, Giám đốc đại diện
Thành lập
Tháng 4 năm 2017
Nội dung kinh doanh
Dịch vụ môi giới, đào tạo, hỗ trợ nguồn nhân lực
(sinh viên quốc tế, thực tập, kỹ năng cụ thể, việc làm, v.v.)

Câu hỏi về hỗ trợ kỹ năng đặc định